بانک پرسشنامه

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد (IAPS)

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد. این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده

دانلود پرسشنامه »

آزمون عزت نفس کوپراسمیت

مقیاس عزت نفس کوپراسمیت ( 1967) یک مقیاس 58 ماده ای خود- گزارشی ، مداد – کاغذی است که 8 ماده آن دروغ سنج می باشد و 50 ماده دیگر آن به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی ، و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی

این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (1387) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است. این مقیاس دارای 27 گویه می¬باشد که 3 مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل 8 سؤال

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه امید به زندگی

اين آزمون از نوع آزمون تشخيصي بوده و شامل 48 جنبه از حالتهاي اميدواري و درماندگي مي¬باشد كه ماده¬هاي قيد شده در آن بر مبناي تظاهرات آشكار يا پنهان رفتاري در افراد اميدوار يا نااميد برگزيده شده اند. پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه ای (بسيار مخالف= 1، مخالف= 2، بي تفاوت=

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه امید اشنایدر

این مقیاس جهت تعیین میزان امید بزرگسالان توسط اشنایدر ساخته شده است. این آزمون شامل 12 آیتم می باشد که هشت آیتم آن مورد استفاده قرار می گیرد. از این هشت ایتم، 4 ایتم به مؤلفه کارگزار (2، 9، 10، 12، و 4 ایتم دیگر (1، 4، 6، 8) مربوط به مؤلفه گذرگاه است. همچنین

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه كاليفرنيا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. اين پرسشنامه 35 سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(1) تا خیلی امکان دارد (9) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI)

CDI یک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود.آیتم های این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین،خود ارزیابی ضعیف، و

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است . این پرسشنامه توسط رجبی و بحرانی (۱۳۸۰ )به فارسی برگردانده شده است دانلود رایگان پرسشنامه همراه با

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اضطراب شینان

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 35 تا 175 خواهد داشت. امتیاز زیر 70، سطح پایینی از اضطراب بوده و

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر (STAI)

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان STAI شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. مقیاسِ اضطرابِ آشکار ) فرم y-0 از STAI ( شامل بیست جمله است که ارزشیابی می کند. مقیاس اضطرابِ پنهان فرم » این لحظه و در زمانِ پاسخگویی « احساسات فرد را در y-2

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر از 40 سوال تشکیل شده که 20 سوال اول حالت اضطراب و 20 سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد. مقیاس حالت اضطراب (اضطراب آشکار) شامل 20 جمله است که احساسات فرد را در «این لحظه و زمان پاسخگویی» ارزشیابی می کند. مقیاس رگه اضطراب (اضطراب پنهان) هم شامل

دانلود پرسشنامه »

مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان

برای سنجش متغير اضطراب اجتماعی از مقياس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان كه توسط لاجركا (1999) ابداع شده است، استفاده شده است که شامل 18 گويه است و از سه زير مقياس، ترس از ارزيابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعيت¬های جديد، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی تشكيل شده است. سازندگان، با استفاده از تحليل عامل،

دانلود پرسشنامه »
اسکرول به بالا