تعرفه های نوتریپرس

پلن های اشتراکی

پیش از ثبت سفارش (شرایط و قوانین نوتریپرس) را مطالعه نمایید.

ثبت سفارش

.هزینه های نوتری پرس براساس تعداد پرسشنامه هایی است که تکمیل می گردد

به ازای هر پرسشنامه که تکمیل می گردد از حساب کاربری شما مبالغ زیر کم می شود:

پرسشنامه FFQ : مبلغ 3000 تومان

پرسشنامه یادآمد: مبلغ 2000 تومان

پرسشنامه IPAQ: مبلغ 1000 تومان

پرسشنامه کلی (تبلیغاتی): مبلغ 500 تومان

پرسشنامه های خود ساز: مبلغ 1000 تومان

پس از تعیین مبلغ شارژ پلن به درگاه بانکی هدایت خواهید شد. پس از پرداخت حق اشتراک، ارتقا حساب کاربری انجام می پذیرد.

 

اسکرول به بالا