پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد(SIP-LL)

مدیر سایت
این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع دو گزینه ای است.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا