پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ

مدیر سایت
هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. این پرسشنامه از 10 سوال ایجاد شده است که براساس طیف لیکرد نمره گذاری می شود.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا