پرسشنامه حالت¬های روانشناختی مثبت (PPS)

مدیر سایت
این پرسشنامه آزمونی در زمینه­ی «رابطه­ی باورهای اساسی دینی و سبک­های فرزندپروری با مؤلفه­های رفتار مثبت­گرا»  است. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 5 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) می­باشد. یعنی کاملاً مخالفم نمره یک، مخالفم نمره دو، بی نظر نمره سه، موافقم نمره چهار، کاملاً موافقم نمره پنج را به خود اختصاص خواهند داد. اما نکته قابل توجه این که برخی سؤالات به صورت عکس این حالت نمره گذاری می­شوند
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا