پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی

مدیر سایت
این پرسشنامه آزمونی در زمینه­ی « خودکارآمدی هیجانی »  است. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 5 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) می­باشد.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا