پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)

مدیر سایت
پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی  که نسخه کوتاه شده پرسشنامه وسواس فکری عملی است، نشانه های وسواس را اندازه گیری می کند.این نسخه ضمن اینکه نمره کلی پرسشنامه را در اختیار شما قرار می دهد همچنین شامل شش خرده مقیاس نیز می باشد:1- شستو شو 2- وارسی کردن، 3- نظم دهی، 4- نگرانی، 5- احتکار کردن، 6- خنثی کردن
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا